Le nouveau taxi 2 | Leçon 9: Le logement idéal (Phần 2 và hết)

15 Просмотры
Издатель
Đây là bài học số 9-phần 2 và hết theo giáo trình le nouveau taxi 2 dành cho các bạn có trình độ A2 trở lên. Tuy nhiên thì mình đã nói rất chi tiết để các bạn ở mọi trình độ có thể tham khảo và học hỏi
Xem lại bài học trước tại:
Bài 1: Je me présente: https://youtu.be/Gy0GSap0vm4
Bài 2: De mère en fille - Phần 1: https://youtu.be/GYMGM6fEVZU
Bài 2: De mère en fille - Phần 2 và hết: https://youtu.be/h5_f61I5Orc
Bài 3: Blog - Phần 1: https://youtu.be/JfaCPYyYKHU
Bài 3: Blog - Phần 2 và hết : https://youtu.be/1XgUIgs5HOE
Bài 4 - Phần 1 : Arrêt sur... https://youtu.be/CgM8O5XOk2s
Bài 4-Phần 2 và hết: Arrêt sur... https://youtu.be/ZULNsHPcboQ
Bài 5-Phần 1: Parisiens, qui êtes-vous: https://youtu.be/Fa5G-ZkfLxk
Bài 5-Phần 2 và hết: Parisiens, qui êtes-vous: https://youtu.be/GoXfWnuB_DE
Bài 6-Phần 1: Question de la mode: https://youtu.be/GQSJyYi2co4
Bài 6-Phần 2 và hết: Question de la mode: https://youtu.be/1wjy9911eZk
Bài 7-Phần 1: Une minute pour un projet: https://youtu.be/6W0XeU8Sse4
Bài 7-Phần 2 và hết: Une minute pour un projet:https://youtu.be/crrCnQv1V3M
Bài 8: Arrêt sur...Les ados: https://youtu.be/wLAuY8RO0hs
Bài 8: Savoir-faire: https://youtu.be/Pg4jlod8b8E
Bài 9-Phần 1: https://youtu.be/hpRHRArm0C0
----
Bạn có thể ủng hộ mình bằng cách:
►TK Paypal: http://bit.ly/unghotramngonngu
►Tài khoản ở VN: Lê Văn Định - Số Tài Khoản: 0820 1067 0118 0001 - Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)
► Note quan trọng: Toàn bộ số tiền các bạn ủng hộ sẽ được dùng để mở 1 thư viện sách cho các cháu nhỏ vùng sâu vùng xa.
----
Kết nối với chúng mình tại:
► Muốn học Online 1-1 với tôi: https://bit.ly/HocOnlineTiengPhap
► Mua 25 chủ đề dịch cao cấp: https://bit.ly/muabaidichcaocap
► Nhóm trên fb: https://bit.ly/NhomhoctiengPhap
► Kênh YouTube: https://bit.ly/TramNgonNgu
► Trò chuyện ở Trạm Cà Phê: https://bit.ly/TramCaPheHome
----
© Bản quyền thuộc về Trạm Ngôn Ngữ
© Copyright by Trạm Ngôn Ngữ ☞ Do not Reup
Категория
Такси
Комментариев нет.