Le nouveau taxi 1 | Leçon 10: C'est par où? (Phần 3 và hết)

12 Просмотры
Издатель
Đây là bài học số 10 Phần 3 và hết theo giáo trình le nouveau taxi 1 dành cho các bạn có trình độ A1 trở lên. Tuy nhiên thì mình đã nói rất chi tiết để các bạn ở mọi trình độ có thể tham khảo và học hỏi.
----
Xem lại bài học trước tại:
Bài 0: https://youtu.be/aXbndcZsPtA
Bài 1: Bienvenue! https://youtu.be/DE01Rxk98X4
Bài 2: Qui est-ce? https://youtu.be/3X1KH4mkFDk
Bài 3: ça va bien? https://youtu.be/6iVblBqJDsk
Bài 4: Arrêt sur... https://youtu.be/KL_KXKneJLs
Bài 5 : Trouvez l'objet https://youtu.be/QZszcJbUoCQ
Bài 6 : Portrait-robot - Phần 1 https://youtu.be/hsApzPYk79o
Bài 6: Portrait-robot - Phần 2 và hết: https://youtu.be/dn6rOLRIHdE
Bài 7: Shopping-phần 1: https://youtu.be/bCQM-Y3tPzQ
Bài 7: Shopping-phần 2 và hết: https://youtu.be/5NB9AQt7DF0
Bài 8: Arrêt sur. Le coin des artistes https://youtu.be/SrUgkwoK8cE
Bài 9: Appartement à louer - Phần 1: https://youtu.be/WubKgrUvoW4
Bài 9: Appartement à louer - Phần 2 và hết: https://youtu.be/EzUBdWud9O8
Bài 10: C'est par où? -Phần 1: https://youtu.be/rFm8LDQMyuM
Bài 10: C'est par où? -Phần 2: https://youtu.be/HGb-IfVJg_Y
----
Ủng hộ tôi: http://bit.ly/unghotramngonngu
Note quan trọng: Toàn bộ số tiền các bạn ủng hộ sẽ được dùng để mở 1 thư viện sách cho các cháu nhỏ
----
Kết nối với chúng mình tại:
► Muốn học Online 1-1 với tôi: https://bit.ly/HocOnlineTiengPhap
► Mua 25 chủ đề dịch cao cấp: https://bit.ly/muabaidichcaocap
► Nhóm trên fb: https://bit.ly/NhomhoctiengPhap
► Kênh YouTube: https://bit.ly/TramNgonNgu
► Trò chuyện ở Trạm Cà Phê: https://bit.ly/TramCaPheHome
----
Tải tất cả tài liệu của cuốn sách này:
Giáo trình: http://bit.ly/Taxi1_Giaotrinh
Bài tập: http://bit.ly/taxi1_baitap
Đáp án: http://bit.ly/taxi1_baitap_dapan
----
© Bản quyền thuộc về Trạm Ngôn Ngữ
© Copyright by Trạm Ngôn Ngữ ☞ Do not Reup
Категория
Такси
Комментариев нет.